Difference between revisions of "Adyghe and English/Lexical selection"

From LING073
Jump to: navigation, search
(Ady → Eng)
(Ady → Eng)
Line 10: Line 10:
 
#Шӏы → draw
 
#Шӏы → draw
 
#*сурэт шӀын******
 
#*сурэт шӀын******
 +
Мэз шъолъыр гектарым чӏыгу гектар 25, 7-рэ къыгъэгъунэн зэрилъэкӏырэр къызыдэплъытэкӏэ, республикэм игубгъохэм мэз шъолъырхэу арытхэм афэшъхьафэу ахэр джыри гектар миныбэмэ ащыгъэтӏысыгъэнхэ фаеу мэхъу. ["Адыгэ Макъ" (adygvoice.ru) 2013.04.22 [2013]]
 +
Зы цушъо щиз чӏыгу къытэт аӏуагъ.
 +
They said we would each be given one ox hide of land.
  
 
[[Category:Sp22_LexicalSelection]]
 
[[Category:Sp22_LexicalSelection]]

Revision as of 16:04, 10 May 2022

Ady → Eng

  1. чӏыгу → earth
    • In the beginning God made the heavens and the earth.
  2. чӏыгу → territory
  3. Шӏы → do
    • арэущтэу пшӀы хъущтэп
  4. Шӏы → draw
    • сурэт шӀын******

Мэз шъолъыр гектарым чӏыгу гектар 25, 7-рэ къыгъэгъунэн зэрилъэкӏырэр къызыдэплъытэкӏэ, республикэм игубгъохэм мэз шъолъырхэу арытхэм афэшъхьафэу ахэр джыри гектар миныбэмэ ащыгъэтӏысыгъэнхэ фаеу мэхъу. ["Адыгэ Макъ" (adygvoice.ru) 2013.04.22 [2013]] Зы цушъо щиз чӏыгу къытэт аӏуагъ. They said we would each be given one ox hide of land.