Difference between revisions of "Adyghe and English/Lexical selection"

From LING073
Jump to: navigation, search
(Ady → Eng)
(Output)
 
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
#чӏыгу → earth
 
#чӏыгу → earth
 +
#* Ублапӏэм Тхьэм уашъомрэ чӏыгумрэ къыгъэшӏыгъэх.
 
#* In the beginning God made the heavens and the earth.
 
#* In the beginning God made the heavens and the earth.
#*
 
 
#чӏыгу → territory
 
#чӏыгу → territory
#*  
+
#* Чӏыгум тыжьын ахъщэ шъиплӏ ыуас
 +
#* land worth four hundred silver weight, what is that between me and you!
 
#Шӏы → do
 
#Шӏы → do
 
#*арэущтэу пшӀы хъущтэп
 
#*арэущтэу пшӀы хъущтэп
 +
#*"Don't do it like that!"
 
#Шӏы → draw
 
#Шӏы → draw
#*сурэт шӀын******
+
#*сурэт сшӀыгъ
Мэз шъолъыр гектарым чӏыгу гектар 25, 7-рэ къыгъэгъунэн зэрилъэкӏырэр къызыдэплъытэкӏэ, республикэм игубгъохэм мэз шъолъырхэу арытхэм афэшъхьафэу ахэр джыри гектар миныбэмэ ащыгъэтӏысыгъэнхэ фаеу мэхъу. ["Адыгэ Макъ" (adygvoice.ru) 2013.04.22 [2013]]
+
#*I drew a picture
Зы цушъо щиз чӏыгу къытэт аӏуагъ.
 
They said we would each be given one ox hide of land.
 
  
[[Category:Sp22_LexicalSelection]]
+
=Our Rule=
 +
 
 +
<rule>
 +
    <match lemma="хъущтэп"/>
 +
    <match lemma="шӏы" tags="v.*">
 +
      <select lemma="do" tags="vblex.*"/>
 +
    </match>
 +
  </rule>
 +
 
 +
  <rule>
 +
    <match lemma="сурэт"/>
 +
    <match lemma="шӏы" tags="v.*">
 +
      <select lemma="draw" tags="vblex.*"/>
 +
    </match>
 +
  </rule>
 +
 
 +
=Output=
 +
 
 +
$ echo "сурэт сшӏыгъ" | apertium -d . ady-eng
 +
 
 +
#picture #draw
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Category:Sp22_LexicalSelection]][[Category:Adyghe]]

Latest revision as of 22:18, 17 May 2022

Ady → Eng

 1. чӏыгу → earth
  • Ублапӏэм Тхьэм уашъомрэ чӏыгумрэ къыгъэшӏыгъэх.
  • In the beginning God made the heavens and the earth.
 2. чӏыгу → territory
  • Чӏыгум тыжьын ахъщэ шъиплӏ ыуас
  • land worth four hundred silver weight, what is that between me and you!
 3. Шӏы → do
  • арэущтэу пшӀы хъущтэп
  • "Don't do it like that!"
 4. Шӏы → draw
  • сурэт сшӀыгъ
  • I drew a picture

Our Rule

<rule>
  <match lemma="хъущтэп"/>
  <match lemma="шӏы" tags="v.*">
   <select lemma="do" tags="vblex.*"/>
  </match>
 </rule>
 <rule>
  <match lemma="сурэт"/>
  <match lemma="шӏы" tags="v.*">
   <select lemma="draw" tags="vblex.*"/>
  </match>
 </rule>

Output

$ echo "сурэт сшӏыгъ" | apertium -d . ady-eng
#picture #draw